Skaičiavimai

___UAB „Devi PSP“ atlieka gelžbetoninių, plieninių, mūrinių, medinių ir kompozitinių konstrukcijų įvairaus sudėtingumo sta- tinius ir dinaminius skaičiavimus. Skaičia- vimai atliekami pagal STR (Statybos techninius reglamentus), EN (euronor- mas), СНиП (Statybos normas ir taisyk- les).

Skaičiavimai
projektavimasпроектированиеkonstrukciju projektavimasконструкторское бюропроекты домовprojektaistructural designbuilding designsteel designconcrete designdesign companiesprojektavimo imonesprojektavimo paslaugosпроектирование конструкцийпроектирование зданий