Apie mus

Kas kuria, tas stumia žemę pirmyn.
(Ignas Šeinius)

___UAB „Devi PSP“ įsteigta 2004 metais. Įmonė rengia visokios paskirties statinių konstrukcinės dalies projektus, atlieka įvairaus sudėtingumo skaičiavimus, kon- sultuoja bei ekspertuoja. Čia dirba aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį turintys inžinie- riai konstruktoriai. Įmonė glaudžiai bendra- darbiauja su specialistais (mokslininkais ir praktikais) iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto.
___Nuo UAB „Devi PSP“ įkūrimo parengta per 120 įvairių statinių konstrukcinės da- lies projektų. 2005-aisiais įmonės kons- truktoriai suprojektavo šiuolaikinį daugia- butį namą Druskininkuose Liepų gatvėje 2A (tuo metu šis pastatas buvo aukščiau- sias mieste), 2011-aisiais – Vilniaus Bal- sių pradinę mokyklą.
___UAB „Devi PSP“ buvo ir yra atvira nau- jovėms, čia nuolat domimasi šiuolaiki- nėmis technologijomis. Didelis dėmesys projektų kokybei leido įmonei išgyventi krizės laikotarpį ir įgyvendinti pačius am- bicingiausius projektus bei pasiekti puikių rezultatų.

Apie mus
projektavimasпроектированиеkonstrukciju projektavimasконструкторское бюропроекты домовprojektaistructural designbuilding designsteel designconcrete designdesign companiesprojektavimo imonesprojektavimo paslaugosпроектирование конструкцийпроектирование зданий